ای همه من! از : ف.شیدا  چاپ
تاریخ : جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
 
 
(آه ) شدی به سینه ام
 
 چو آمـــدی بیاد من
 
آتــش داغ من شـدی
 
به گـرمی زیــاد مـن
 
شور وشرار دل شدی
 
شعله ی آتشی به تن
 
سوزش داغ حسرتی
 
به سینه ی فراغ من
 
لحظه به لحظه زندگی
 
تلخ به جام و کام من
 
روح  وجود من  شدی
 
ای همه من " تـمام  من "!!
 
دوشنبه 13 خرداد 1387 
 
سروده ی: فرزانه شیدا