ترجمه از فرانسه اثری از پاتریسیا گونه- ترجمه خانم شیرین / سوئیس  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1387
 
شادی های مفرد
 
بلبلیست در لباس نور

که آواز دل انگیزش

لبریز از شادیست

بالهای باد است

که غبار را میزداید

از دل لبریز از آرزوهای نارسم

برای ترسیم راهی

غرق در هوس های پر شور

همانجایی که میدرخشد

الماس جشمان آتش انگیزش

دسته گل تازه ی

اولین روز تابستان است

پیغمبر لذت، جادوگر فداکاراست

تا از عفت مغرورانه ی خود

چشم بپوشم
 

پروانه ی باغهای شاد است
 

که شبانگاه کنار پلکهایم میرقصد
 

باله ای ابتدایی بر شادیهای مفردمان


ترجمه از فرانسه اثری از پاتریسیا گونه

بیوگرافی

پاتریسیا گونه در حادثه ای در جاده جان خود را از دست داد.

افسوس که استعداد نویسندگی او از زمان مرگش کشف شد.
 
وی هر کاری را شروع میکرد در ان موفق بود
 
 ولی خیلی زود از ان خسته میشد
 
 و همیشه بدنبال چیزهای تازه میگشت.

ولی نمیدانیم چرا از شرکت در کارگاههای شعر
 
 در انترنت خودداری میکرد.

نبوغ ادبی او جزو اسرار است.
 
خوشبختانه شعر های ممتاز او را در دست داریم
 
 
ترجمه خانم شیرین / سوئیس
 
 
برگرفته از سایت شعر نو: