ستاره شعری از فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : یکشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1386
 
 
 یه   آسمون    ستاره  ، از  آسمون   میباره

 

 

این     دله    بیقرارم  دیگه     طاقت   نداره

 

 

 

   سکوت شب رو بشکن ،  تو لحظه های غمگین

 

 

  تو همزبون من  باش، ای آسمون ،  ستاره

 

 

  دیگه   دلم  شب و روز  ، فقط     بیاد    اونه

 

 

دلم   تو   این     جدایی  ، همیشه  بیقراره

 

 

   دیگه فقط   یه رنجه ،  رسیدن ء به  فردا

 

                     

                       دیگه   دلم بجز اون فقط  ، خدا رو داره 

 

 

 

                                  فقط خدا رو داره !!!

 

                                          

                                     ســروده فــرزانه شیدا

 

                                                

 
 
                تهیه و تنظیم اشعار : ف . شیدا...شیواااااماهیچ
 
 

                       http://fsheidaaa.persianblog.ir/