برای عشق -سروده = ف.شیدا  چاپ
تاریخ : یکشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1386
 

من برای بهار شعر نمیگویم

 

بهار بی ترانه نمیماند

 

قناری باز میخواند

 

پرنده نغمه ها سر میدهد

 

من برای عشقی میخوانم

 

 در آستانه در امید

 

چشم براه نجاتی  مجهول

 

من برای عشقی میخوانم

 

که تنها میخواهد  زنده بماند

 

وجایگاهی جز دل نمیشناسد

 

چون شعله ایست بر شمعی خاموش

 

چون کودک محبت

 

زندگی یافته از مادرعشق

 

...

 

بهار روزی جا به زمستان  خواهدداد

 

قناری یکروز خواهد رفت

 

عشق  گاه بویرانی  گاه به شکست رسید

 

دل اما جائی برای رفتن نداشت

 

ودر کنج دوستت دارمها گریست

 

من برای بهار شعر نمیگویم

 

عشق  خود بهار دل هاست

 

شعر ی خواهم سرود برای قلبی

 

که بهارش از عاشقی ست

 

ونغمه هایش تکرار دوستت دارم

 

با من هم ترانه باش

 

 

ف.شیدا  فروردین 1386جمعه

 

فــرزانه شــیدا

 

http://fsheidaa.blogfa.com/

 

 

 

   تهیه و تنظیم اشعار : ف . شیدا...شیواااااماهیچ www.mahich.blogfa.com