(بــگو چـــگونه؟؟؟؟؟...)(از:فرزانه شــیدا - ف.شــیدا)  چاپ
تاریخ : جمعه 12 بهمن‌ماه سال 1386
 
(بــگو چـــگونه؟؟؟؟؟...)
 
 
 
 
وقــتی که در کــوچــه های دیــروز ....
 
 
 
 
گم میشوم    ...    گـم کـرده راه ....
 
 
 
 
دربدر لـــحظه های تنــهائی
 
 
 
آندم که  پابـــپای
 
 
 
 
صــدای خـش خـش برگــهای پائیزی....
 
 
 
 
تــرانه ء بی تـو   بــودن   را...
 
 
 
 
غزل ء  عاشــــقی   را...
 
 
 
 
افــسانه ء دلــدادگی را... می ســـرایم!
 

 
 
و در شــیدائی دلــم ....
 
 
 
 
درکنـــج خــلوت شـــعرم... و تنــها ...
 
 
 
 
از خـــطوط نالــه های دل...
 
 
 

در دفـــتر آزرده اشــعارم...
 
 
 
 
تنــها تــرا میـــیابم
 
 
 
 
 وشــکســته دلــی برجــامــانده...
 
 
 
 
در اشــکهای قــلم...
 
 

 
بامـن بگـو چــگونه مــیشود .... فـــرامــوشت کـــنم
 
 
 
 
فقط بگــو....چــگونه؟!!!
 
 
 
(از:فرزانه شــیدا - ف.شــیدا)
 
 
Farzaneh Sheida