(قسمتم یعنی خود من)!!!ف.شیدا  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 2 بهمن‌ماه سال 1386
 ((  قــسمتم    یعنی خــود مــن))

 

هـــر چــه  بــودم... هـرچـه  دیــدم

هــر  چــه   را   در   ره   کــشـیدم

از هــر  آن     جــائی      گـذشتـــم

بـا هــر   آن    فــردی      نشــستـم

گــر رهــــی ... بر مـــن    نبــــوده

یـا   کــه  شـــد ...  راهی   گــشوده

گــــر  کـه   رفـــتم   راه  غــم   را

گـــــه  به  جمعی ...  گـاه     تنــها

!!!

از خـــود‌ه  ء مــن  بــوده  بـرمــن

از مــن  مــن ؛ بــــوده  بـــرمــن!!!

زنــــــــدگی     جــرمــی   نـــدارد

تـا   بــه دل   رنــجـــی  گـــــذارد!!!

دل  بــه  هـــر راهـــی کـــه رفــته

 شـــوق  آن  ازمـــن  گـــــرفــته!!!

هــر چــه بــوده  ...  بـــوده ازمـــن

هــر چــه بــوده  ...  بـــوده ازمـــن

گــر  به     غـــمها    رهــــــسپارم

شـــــکوه ای   از  کـــس    نـــدارم

آخــــر  ایـــن   انـــدیــشه  ء   مــن

بــوده   چــون   آیئـــــنه        مـــن!!!

(قــسمـتم )   یعنــی    خـــودء مــن!!!

(قــسمـتم )   یعنــی   خـــود ء مــن!!! 

 

از فــرزانه شــیدا

۱۶ شهریور ۱۳۸۶

سایت آشیانه شعر ف.شیدا

http://www.fsheida.com/

آشیانه شعر( دمی باتووو) ف.شیدا

http://fsheida.blogfa.com

          http://www.fsheida.blogsky.com/