بیاد سالار شهیدان  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 25 دی‌ماه سال 1386
 
سلام بر حسین
 
ایام سوگواری سالار شهیدان
 
 
رو خدمت تمام راهیان  راه حق 
 
 
 تسلیت عرض می کنم
 
 

 دلـم  گـرفـــته   از آن    روز گـارغـــمناکی

 

کــه شــد بدســت ســتم ، جــاودان گَلــی  پرپر

 

دلــم گــرفـته ازآن دشـت  ء خون ء غمباری

 
 
که خـاطر و یــادش ،  زنــد  به دل  خــنجــردلــم گرفــته   از آن    نالــه های    خونـباری

 

که آمــده  بر لــب    زخـون   و   هر  پیــکر

 

 به کربلای خدا...  یاربــآ، چــه ها بگذشــت

 

 به دشـــت شــــهیدان ،  بدســت هــر کافـــــر

 

چــگونه  بــغض  غــمم  را فرو  دهم  یارب

 

 که آنزمان  به مـــسلمان ،  چه آمــده بر ســر

 

 چگونه اشــک  دلـمم را  فـرو خـورم  یارب

 

 بیاد مَــسلم  و طـفلان بیــگناه  و* آن  هــمـسر

 

چـگونـه   ز خـاطـــر   بـرم  غـــم    آنــروز

 

که شــد به عـالـم ظــلّمی ، حســـین مـن  پـرپـر

 

به ســـینه خـون  خورد این دل، ز ِ یاد  آن ایّام

 

چـنین  ســتمی  را  چه   سـان  کـنم   بـاور ؟!

 

خـــدای  عـالـم و  آدم   گــواه ایـن امـر اسـت

 

نـبوده  کــسی     ا ز   حــــسین    ما     برتـر

 

 به ســـرزمین ستــم ، خــون او روان  شد و باز

 

 نـــشد  به  ظـلم جــهان ، کُــفر این بــشر کمـتر

 

حدیث ء خون وشــهادت ، حدیث ء رویا نیست

 

دریـغ و درد که  حـــتی ، نــشد  جــهان    بـهترهـــنوز  ظلم و ســـتم   در جهان  ما   باقــیست

 

  هـــنوز  تــیغ ء  شــهادت   بدســت  هــر کافـر

 
 
ســـروده :
 

فــرزانه شـــیدا
 
محرم سال ۱۳۸۶
 
Piczo Glitter Graphics 

Iran Blogme

 

 ...و آشیانه های شعرفرزانه شیدا
 
دیوان اشعارف.شیدا
 
 
دیوان شیدائی- فرزانه شیدا
 
 
در آغوش شعر- فرزانه شیدا
 
در آغوش تنهائی - فرزانه شیدا